Gửi tin nhắn đến shop
BannerA BannerB BannerC BannerD
1 2 3 4
DANH MỤC SẢN PHẨM

Khuyên tai thời trang si vàng bền đẹp VF15


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com)125.000 VNĐ
       Mã SP VF15
       Trọng lượng 50gr
       Kích thước 5*5*3cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Hợp kim / Hạt đá nhân tạo 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Khuyên tai thời trang si vàng bền đẹp VF14


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com)118.000 VNĐ
       Mã SP VF14
       Trọng lượng 50gr
       Kích thước 5*5*3cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Hợp kim / Hạt đá nhân tạo 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Khuyên tai thời trang si vàng bền đẹp VF13


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com)118.000 VNĐ
       Mã SP VF13
       Trọng lượng 50gr
       Kích thước 5*5*3cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Hợp kim / Hạt đá nhân tạo 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Khuyên tai thời trang si vàng bền đẹp VF12


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com)118.000 VNĐ
       Mã SP VF12
       Trọng lượng 50gr
       Kích thước 5*5*3cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Hợp kim / Hạt đá nhân tạo 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Khuyên tai thời trang si vàng bền đẹp VF11


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com)118.000 VNĐ
       Mã SP VF11
       Trọng lượng 50gr
       Kích thước 5*5*3cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Hợp kim / Hạt đá nhân tạo 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Vòng Mã Não Oval


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com) 32~58.000 VNĐ
       Mã SP -
       Trọng lượng 80gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Mã não / Mã não nhân tạo 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Vòng Tỳ Hưu Vờn Cầu Tài Bảo Hoàng Kim Xích Thạch nhân tạo 12li


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com) 86.500 VNĐ
       Mã SP -
       Trọng lượng 80gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Obsidian & Hợp kim 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Vòng Tỳ Hưu Vờn Cầu Tài Bảo Hoàng Kim Obsidian 12li


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com) 88.500 VNĐ
       Mã SP -
       Trọng lượng 80gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Obsidian & Hợp kim 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Vòng Phong Thủy đá Mắt Hổ Tỳ Hưu hạt charm Tài Bảo Hoàng Kim 10li


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com) 94.500 VNĐ
       Mã SP -
       Trọng lượng 80gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Obsidian & Hợp kim 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Dây đeo tay may mắn charm Phúc Tinh


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com)21.000 VNĐ
       Mã SP -
       Trọng lượng gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Dây polyester / hợp kim 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Dây đeo tay may mắn charm Gà trống


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com)21.000 VNĐ
       Mã SP -
       Trọng lượng gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Dây polyester / hợp kim 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Dây đeo tay may mắn charm Lạc Quả


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com)21.000 VNĐ
       Mã SP -
       Trọng lượng gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Dây polyester / hợp kim 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP
Copyright © 2017. VÂN THÀNH BÁCH HÓA SHOP
Back to Top