Gửi tin nhắn đến shop
BannerA BannerB BannerC BannerD
1 2 3 4
DANH MỤC SẢN PHẨM

Vòng Tỳ Hưu Vờn Cầu Tài Bảo Hoàng Kim Xích Thạch nhân tạo 12li


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com) 86.500 VNĐ
       Mã SP -
       Trọng lượng 80gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Obsidian & Hợp kim 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Vòng Tỳ Hưu Vờn Cầu Tài Bảo Hoàng Kim Obsidian 12li


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com) 88.500 VNĐ
       Mã SP -
       Trọng lượng 80gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Obsidian & Hợp kim 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Vòng Phong Thủy đá Mắt Hổ Tỳ Hưu hạt charm Tài Bảo Hoàng Kim 10li


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com) 94.500 VNĐ
       Mã SP -
       Trọng lượng 80gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Obsidian & Hợp kim 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Dây đeo tay may mắn charm Phúc Tinh


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com)21.000 VNĐ
       Mã SP -
       Trọng lượng gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Dây polyester / hợp kim 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Dây đeo tay may mắn charm Gà trống


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com)21.000 VNĐ
       Mã SP -
       Trọng lượng gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Dây polyester / hợp kim 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Dây đeo tay may mắn charm Lạc Quả


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com)21.000 VNĐ
       Mã SP -
       Trọng lượng gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Dây polyester / hợp kim 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Dây đeo tay may mắn charm hoa Mẫu Đơn


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com)21.000 VNĐ
       Mã SP -
       Trọng lượng gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Dây polyester / hợp kim 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Dây đeo tay may mắn charm Cá Chép


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com)21.000 VNĐ
       Mã SP -
       Trọng lượng gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Dây polyester / hợp kim 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Dây đeo tay may mắn charm sao biển


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com)21.000 VNĐ
       Mã SP -
       Trọng lượng gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Dây polyester / hợp kim 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Dây đeo tay may mắn charm xu


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com)21.000 VNĐ
       Mã SP -
       Trọng lượng gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Dây polyester / hợp kim 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Vòng đá Obsidian Thời Trang Charm Cá Chép Hợp Kim (VAZ95)


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com) 89.000 VNĐ
       Mã SP VAZ95
       Trọng lượng 80gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Obsidian, Hợp kim & Nhựa 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP

Vòng Phong Thủy Đá Obsidian Charm Tỳ Hưu Vàng Kim hạt 10li (VA02B)


Vân Thành Bách Hóa (vtbachhoa.com) 50.000 VNĐ
       Mã SP VA02B
       Trọng lượng 80gr
       Kích thước 8*8*4cm (Kích thước đóng gói)
       Chất liệu Obsidian & Hợp kim 
       Mô tả SP Hàng mới.
       Tình trạng Còn hàng

Chi tiết SP
Copyright © 2017. VÂN THÀNH BÁCH HÓA SHOP
Back to Top